“Pagpapatawad” Eureka C. Bianzon

Pagpapatawad sa bawat nilalang

Hinanakit kalimita’y kayhirap kalimutan

Sama ng kalooban dulot ng kapwa

Minsan  sadyang kayhirap magparaya

Kikimkimin,itatanim sa puso

Sa araw araw ay sakit ang dala nito

Pagpapatawad ang tanging hangad

Ipinagkaloob ng Maykapal sa ating lahat

Sa mundong ibabaw walang perpekto

Lahat ay maaaring makagawa ng mali

Ngunit hindi ito dahilan upang kapwa’y usigin

Habang buhay sa kanyang laking pagkakamali

Kayhirap itama ang maling nagawa

Sino ba sa mundong ibabaw ang hindi nagkasala

Matutong magpatawad sa bawat isa

Upang ang pusong naghihikahos ay guminhawa

Mahirap mang gawin,mahirap ibalik ang nakaraan

Sa mundong ibabaw lahat ng pagkakasala

Ay may tanging aral na natututunan

Magpatawad sa sakit na dulot ng nakaraan

Matutong lumaban at harapin ang kasalukuyan

One thought on ““Pagpapatawad” Eureka C. Bianzon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s