“PAGSULONG” ni Eureka C. Bianzon

Bawat tao’y dumaraan sa bawat pagsubok
Bagay na hindi inaasahan bigla na lamang dumarating
Ganun pa man huwag manatili sa isang sulok
Patuloy lang ang pagsulong sa bawat landas na tatahakin

Bawat nilalang ay nakararanas ng problema
Bawat sitwasyon ay sadyang may surpresa
Mga hindi inaasahang sulirani’y dumarating
Kumapit lamang sa Maykapal upang ito’y pawiin

Patuloy lang bumangon,huwag malugmok
Walang mangyayari kung ika’y magmumukmok
Ika’y may kaagapay sa muli mong pag angat
Diyos na Makapangyarihan nangunguna sa lahat

Harapin ang bukas ng buong sigasig
Pananampalataya’y panatilihin ng walang ligalig
Ingatan ang buhay at biswal nitong kahulugan
Manatili sa pagsulong ng walang alinlangan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s