“Suliranin”by Eureka C. Bianzon

Tayo'y nilikha sa ganap na kadahilanan ng may Takda Mapanghamong buhay sa mundo tiyak na matalinghaga Pabagu bagong ihip ng hangin at takbo ng panahon Mga suliraning hindi maialis sa isip na dulot ng kahapon Ang buhay minsa'y may yakag na problema Madaming nagtatanong bakit ganito? Bakit ako? Ang iba'y sinisisi ang nagtatanging Lumikha Ang … Continue reading “Suliranin”by Eureka C. Bianzon

“Innocents from heaven” by Eureka C. Bianzon

Little faces appreciating little things Innocent hearts sheer and serene Children are angels sent from heaven Sweet smile on earth they've given Our blessed life strongly behold Innocents from heaven with heart of gold Mystic beauty, magical hands and feet Perchance only on fair and pure things they see Sweet tenderness engraved in their hearts … Continue reading “Innocents from heaven” by Eureka C. Bianzon