“Suliranin”by Eureka C. Bianzon

Tayo’y nilikha sa ganap na kadahilanan ng may Takda
Mapanghamong buhay sa mundo tiyak na matalinghaga
Pabagu bagong ihip ng hangin at takbo ng panahon
Mga suliraning hindi maialis sa isip na dulot ng kahapon

Ang buhay minsa’y may yakag na problema
Madaming nagtatanong bakit ganito? Bakit ako?
Ang iba’y sinisisi ang nagtatanging Lumikha
Ang buhay ay sutlang may tunay na kahulugan sa mundo

Sa buhay bawat tao’y mayroong pagkakamali
Ito’y hindi dahilan upang sarili’y sisihin at masidhi
Sikaping harapin ang bukas at kamtin ang minimithi
Pagkakamali’y itama at sa paglugmok ay huwag manatili

Tayo’y nakararanas ng suliranin  hindi upang parusahan
Kundi upang tayo’ magbalik at manalig sa ating tanging sandalan
Diyos na Maykapal ay tanggapin sa ating puso’t isipan
Lunas at pagbabago Sya lang ang nakakaalam

8832_100616176622974_1803283_n
photograph by photographer Leonardo Jr.Menor
http://facebook.com/leonardojr.menor

One thought on ““Suliranin”by Eureka C. Bianzon

  1. Pingback: Webmaster Center

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s