“Salamat sa aking pagsulat” Eureka C. Bianzon

Kapag ako’y sumusulatpakiramdam

ko wala akong problema

Naiibsan ang aking kalungkutan

Kinabukasan wala na
Marahil ito’y dahil aking gawi
Simula pagkabata
Ang kausapin ang papel at
Simulang magkatha

Pagsulat marahil sa akin ay isang gamot
Bawat kalungkutan aking
Naibabaon sa limot
Isang gawaing hindi ko kayang kalimutan
Pag akda ng tula sa tuwing ako’y may dinaramdam

Salamat na lamang sa Panginoon
Ako’y pinagkalooban Niya ng
Inspirasyon
Sa aking pagsulat  dala ng mga karanasan
Habang dumadarami aking
Mga isinusulat nadaragdagan

Ngayon ako’y nakahiga lamang
Bawat salitang galing sa puso ko’y sinusundan
Kalungkutan ko’y tuluyang naibsan
Salamat sa aking pagsulat
Gumaan ang aking pusong nagdaramdam

” ‘Til we meet each other again” by Eureka C. Bianzon

  I stumbled; my knees are so weak to stand

This heartache no one could understand

I made my promises to heaven

That one day at the right time

I’ll be seeing you again

 

I shed dreadful tears

My life is full of fears

I regret I didn’t spend my days with you

Now you’re out there somewhere

Out of the blue

 

I love you! If you only knew

My heart cries for I didn’t make my dream for you

Now that you’re in Heaven Now

You’ll always be in my heart, I’ll miss you

’till we meet each other again somehow