“Don’t be scared of failure” by Eureka C. Bianzon

 Life's road sometimes worryingPassing each way is quite challengingThere are times you'll be in places you never expectedTangled, rough roads some without end Life will never give you all the best things at oncePassing each tangled mazes is learning perchanceThings will work out if you're eager to learnYou will surely gain much more despite those painsYou've … Continue reading “Don’t be scared of failure” by Eureka C. Bianzon

“Ngayong ako’y may minahal na” Eureka C. Bianzon

Kung ika'y nasaktan ngayong ako'y may minahal  na patawad Hindi ko akalain na nadarama mo'y iba at pag ibig ko'y hangad Tama na ang minsan na  ako sayo'y  umasa at nauwi sa wala Ngayon ako'y may minahal na,nawa'y pagtingin mo saki'y mag iba Mga pangako'y hindi sapat,pag uusap ng madalang ay hindi dahilan Upang damdamin … Continue reading “Ngayong ako’y may minahal na” Eureka C. Bianzon