“LAMBAT AT BIYAYA”

Bawat mangingisday hindi alintala ang panganib na nag aabang

Masilayan lamang ang karagatan at sa pamumuhay nitong inilalaan

Marangal na hanapbuhay kanilang ipinamamalas

Tyaga , pasensya, kahit abutin pa ng bukas

Kulambo sa dagat , kanyang hila hila
Lilisanin ang tahanan ng kay aga aga
Sa sikat ng araw kanyang huli ay makikita
Nagtatampisaw, mga puspos na biyaya

Mangingisda saan mang dako ng mundo

Ay may kani kaniyang karanasan at kakaibang kwento

Sa kanilang mga mata ang kalikasan ay nakakahalina

Sapagkat sa kanilang buhay ito’y nagbibigay ginhawa

Bawat isdang nahuhuli karugtong ay buhay

Sa bawat uwing may dala dulot ay sayang walang humpay

Salamat sa Panginoon sa kalikasan na dala ay biyaya

Mangingisda’y tunay na dito’y pinagpapala

thei
Photo courtesy of photographer Jan Michael Vincent Castillo http://www.picturesocial.com/profile/JanMichaelVincentVCastillo

“God loves me” by Eureka C. Bianzon

 I’ve been hurt, I’ve been frustrated, I’ve lost

Seemed there’s no one who could dare to listen

I kicked, I punched hardly the wall

For I couldn’t accept I was beaten

 

I’ve cried hard at the corner of my room

Locked the door so no one could hear me

I’ve lost my faith for I’ve wished to die so soon

Yet it was a dire mistake, May the Lord God forgive me

 

Yes, I didn’t make sense for all the things I did

I didn’t realize I shouldn’t be frightened

I used to ask myself, why me? Why me?

Yet I should accept that God is with me ’til the end

 

I knew in my heart God loves me

Despite once I’ve lost love for myself

God is always there to listen and bring the reality

Good life I’ve missed and once I wasted

 

Thank you God for making me whole

For making thing easy when I’m out of control

I knew I’m not empty for You’re always here with me

I love you, I’ll always keep You ti’l eternity