“Mom, you’ll always be my inspiration” by Eureka C. Bianzon

  God gave me the most precious gift

Ideal, admirable, sweet and caring

No any words actually could describe

How much I love her, for rendering me

Her uttermost guide

 

 

Her love is like an endless sea

Her voice from afar means so much to me

Whispers like wind wherever I maybe

I love her most, and I’ll keep her till eternity

 

 

She lives inside my heart

Her smiles, her laughter

I still remember her even we’re apart

Distance will never be our barrier

 

 

I thank the Lord Above

For giving me my mom’s love

I’ll follow her in every step I take

Mom, you’ll always be my inspiration,

In everything I make

“Salamat sa pagiging ina” ni Eureka C. Bianzon

 

 Maraming salamat sa iyong pag aaruga sa’kin

Kahit ako’y salat sa pagmamahal ng tunay na ina

Kanyang responsibilidad iyong inangkin

Pagmamahal ay iyong pinunan ng  pag aruga

 

Salamat aking Ina sa walang sawa mong pagsubaybay

Ako ma’y hindi iyong anak na tunay

Iyong pinunan mga kakulangan sa’king buhay

Ako’y pinalaki mong mabuti sa iyong gabay

 

Ito’y tula na aking ginawa para sa’yo

Ngunit ito’y hindi kayang tumbasan ang pagmamahal mo

Salamat sa pagiging ina

Salamat sa mga oras na hindi mo inalintala

 

“A requested poem”