” Sila’y naging haligi ng aming angkan” ni Eureka C. Bianzon

 Aking mga mata’y naglalamlam

Sa labis na kapighatian ay nagdaramdam

Sa paglisan ng mahal sa buhay aking ipinagdarasal

Kapayapaan ay kamtin sa piling ng Maykapal

 

Nasan man silang dako ngayon

Nawa’y dalhin ng isang mumunting ibon

Bawat mensahe na aking nais ibulong

 Sila’y aking pinasasalamatan

Na minsan sa’king buhay sila’y aking

Naging  tugon

 

Sila’y naging haligi ng aming angkan

Nagbigay buhay at inspirasyon kanilang ikinitawan

Mananatili sa ‘ming puso’t isipan

Aming ipagpapatulo’y ang nasimulan magpakailan

Pa man

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s