“I’m so lost without you” by Eureka C. Bianzon

I’m all alone in the dark
Spending this night in the middle of this park
This place where we made promises
Moment of our love the happiest that day

Now I’m walking alone, crossing each fence
Reminds me of your smiles
The way you held that tight to my hands
Gave me a big sigh!

My soul longs for your gentle touch
If you only knew how I miss you so much
I’m so lost without you my love
Losing you my world almost died

Each moment that passed, was nothing
Each day without you I couldn’t make anything
I’m so lost, lonely & hurt
I’m so lost felt like everything was gone

“Aking Komplikadong Mundo” ni Eureka C. Bianzon

Ano ba ang iyong nais sa isang komplikadong  tulad ko

Sa’kin ba’y hindi ka naiinis,naiiba ang iniikutan kong mundo

Hindi payapa ,madaming intriga,madaming gumugulo

O sadyang hindi mo alam ang iyong nais sapagkat nalilito

 

Buhay ko’y hindi payapa tulad ng iba

Madaming nagtatanong,madaming humuhusga

Kaya mo bang manatili sa iniikutan kong mundo

O sa kalaunan ay lilisan nalang at iiwan ako

 

Pag isipan mong mabuti,baka ika’y nabibigla

Makasama ako sa aking komplikadong

Mundo di tulad ng sa iba

Baka ika’y sumuko sapagkat hindi kaya

Manatili sa mundo ko na puno ng

Kahiwagaan tulad ng mahika