“Give yourself a chance to be free from any sorrow ” by Eureka C. Bianzon

 When one's own dearest friend brought a miseryIt's really hard for the heart to accept the realityYou may think of revenge for your heart to mendYet hurting back someone would never let the misery ends Sadness, anger and grief consumes lifeKeeping them is not the best way to surviveA deceitful friend will just make you growHence … Continue reading “Give yourself a chance to be free from any sorrow ” by Eureka C. Bianzon

“Kaibigan” Eureka C. Bianzon

  Kaibigan masama ba ang iyong pakiramdamIkaw ba'y may sama ng loob sa iyong nakaraanHindi ka nag iisa,Siya'y nandirito karamay moLumingon ka lang sa iyong paligid at Siya'y hanapin mo Kaibigan pagod ka na ba sa iyong nararamdamanIkaw ba'y pagod na sa iyong mabibigat na nakaraanHindi ka nag iisa,Siya'y nandirito karamay moHandang makinig at pagaanin ang bigat … Continue reading “Kaibigan” Eureka C. Bianzon