“Kaibigan” Eureka C. Bianzon

  

Kaibigan masama ba ang iyong pakiramdam

Ikaw ba’y may sama ng loob sa iyong nakaraan

Hindi ka nag iisa,Siya’y nandirito karamay mo

Lumingon ka lang sa iyong paligid at Siya’y hanapin mo

 

Kaibigan pagod ka na ba sa iyong nararamdaman

Ikaw ba’y pagod na sa iyong mabibigat na nakaraan

Hindi ka nag iisa,Siya’y nandirito karamay mo

Handang makinig at pagaanin ang bigat ng iyong mundo

 

Kaibigan may karamay ka,hindi ka nag iisa

Tumawag ka lang sa Kanya at Kausapin Siya

Siya’y iyong makakaramay sa twina

Diyos na makapangyarahin handing makinig

Upang kalooban mo’y guminhawa

Kaibigan…..

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s