“Tulang may gintong aral buhat sa Maykapal” Eureka C. Bianzon

 

Mga tulang aking isinusulat ay may layunin

Mga aral sa buhay dito’y aking batid sabihin

Aking hangarin inspirasyong maibibigay ay

Hindi bigyang patlang

Patungkol sa buhay na ating tanging hiram

 

Sa bawat saknong na aking inilalapat

Nawa’y maibahagi  at tuluyang isiwalat

Sapagkat kalooban ko’y buo sa sa pamamahagi

Ng bawat paham

Tulang may gintong aral  buhat sa Maykapal

 

Walang humpay kong ilalambag

Aking bawat layunin sa buhay kong yakag

Maisalba mula sa tula sinumang nalulumbay

Maibahagi mga aral habang dugo ko’y buhay

One thought on ““Tulang may gintong aral buhat sa Maykapal” Eureka C. Bianzon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s