“Lord may I let this pen breathe with the words you speak to me” by Eureka C.Bianzon

Dear Lord,
I open my soul to you and give thanks for your presence in my life
You are my hope,my courage, my illuminating light
To You I pray today for me to be overtaken with Your wisdom as I write
For I am nothing but just a human who needs your guide

You are my heart,my strength in each day
Your eternal truths guide me in each passing day
Lord I pray,let your words follow me in all my ways
And let no unwholesome word proceed as I write my poem today

Lord,may I let this pen breathe with the words You speak to me
And let me live with your words
’til eternity
Please help me share the gift you have given me
And make me the kind of person You want me to be

IMG_20131011_183644

“Isa kang pangarap na natupad sa bawat umaga” ni Eureka C.Bianzon

Kaysaya ng bawat araw sa tuwing ikaw ang kausap
Magkalayo man tayo ikaw parin ang tanging hinahanap
Bawat araw sa akin ay natupad na pangarap
Sa tuwing tayo’y nagkikita at magkaharap

Malayo ka man sakin hindi ito
Hadlang
Upang  pag ibig ko para sayo ay mabigyang patlang
Labis na kasiyahan sa aki’y iyong isina alang alang
Sa puso ko sayo’y walang makakahahadlang

Ikaw ay ang aking ngiti sa bawat umaga
Sa tuwing ako’y gigising na nariyan ka
Tinig mo’y nakakahalina kaysarap sa tenga
Isa kang pangarap na natupad sa bawat umaga