“Lord may I let this pen breathe with the words you speak to me” by Eureka C.Bianzon

Dear Lord, I open my soul to you and give thanks for your presence in my life You are my hope,my courage, my illuminating light To You I pray today for me to be overtaken with Your wisdom as I write For I am nothing but just a human who needs your guide You are … Continue reading “Lord may I let this pen breathe with the words you speak to me” by Eureka C.Bianzon

“Isa kang pangarap na natupad sa bawat umaga” ni Eureka C.Bianzon

Kaysaya ng bawat araw sa tuwing ikaw ang kausap Magkalayo man tayo ikaw parin ang tanging hinahanap Bawat araw sa akin ay natupad na pangarap Sa tuwing tayo'y nagkikita at magkaharap Malayo ka man sakin hindi ito Hadlang UpangĀ  pag ibig ko para sayo ay mabigyang patlang Labis na kasiyahan sa aki'y iyong isina alang … Continue reading “Isa kang pangarap na natupad sa bawat umaga” ni Eureka C.Bianzon