“Aking Ina Salamat sa Iyo” ni Eureka C. Bianzon

Hindi ko malilimutan mga pangaral na nagmula sa iyo Dahil sa Iyo Ina nakamtam ko ang tagumpay na ninais ko Simula pa noon ramdam ko na ako'y iyong mahal Sa iyong sinapupunan palang ako'y iningatan mo ng pagkatagal tagal Walang katumbas na halaga ang pagarugang iyong ginawa Kahit paulit ulit kong ika'y pasalamatan ito'y hindi … Continue reading “Aking Ina Salamat sa Iyo” ni Eureka C. Bianzon

 “Happy birthday grandma” by Eureka C. Bianzon

Grandma you're one of a kind I'm so thankful for those times How you raised me through your loving eyes Grandma you're really loving ,kind, and wise I remember the words "Strong and vigorous" These words you've told us, which really describe you Oh grandma, today is your birthday, I thank God for Another year of your life … Continue reading  “Happy birthday grandma” by Eureka C. Bianzon

“Someday” by Eureka C. Bianzon

Someday your arms will reach me Someday you will embrace me Someday your lips will touch mine Someday your heart will feel mine Someday I will stop longing for you Someday I will hold your hands Someday I will reach out for you Someday I will walk with you in the beach sand Someday I … Continue reading “Someday” by Eureka C. Bianzon