“Lord, please heal the Philippines” by Eureka C.Bianzon

People shriek voices were in the air Asking for help for they were in despair Devastating typhoon washed away their homes And their loved ones were abruptly lost & gone Whose ears would hear them as they cried Saving their family from flood they couldn't do no matter how they've tried Oh Lord please bestow¬† … Continue reading “Lord, please heal the Philippines” by Eureka C.Bianzon

“Pagmamahal Mo Panginoon ang aming pag-asang taglay” ni Eureka C.Bianzon

Aming Amang nasa langit Kami po muli sa inyo'y lumalapit Nawa'y bigyan po Ninyo ng lakas ng loob Mga mamamayang nakaalpas sa nakaraang bagyo Amin pong dalangin na mabigyang katahimikan yaong mga pumanaw At sa Kaharian po Ninyo sila ay Inyong matanaw Labis na kapighatian hatid sa mga nasa mundong ibabaw Lalo na yaong mga … Continue reading “Pagmamahal Mo Panginoon ang aming pag-asang taglay” ni Eureka C.Bianzon