“Pagmamahal Mo Panginoon ang aming pag-asang taglay” ni Eureka C.Bianzon

Aming Amang nasa langit
Kami po muli sa inyo’y lumalapit
Nawa’y bigyan po Ninyo ng lakas ng loob
Mga mamamayang nakaalpas sa nakaraang bagyo

Amin pong dalangin na mabigyang
katahimikan yaong mga pumanaw
At sa Kaharian po Ninyo sila ay Inyong matanaw
Labis na kapighatian hatid sa mga
nasa mundong ibabaw
Lalo na yaong mga mahal na buhay
hanggang ngayon mga mata’y mapanglaw

Maraming salamat Panginoon
Sa mga instrumento na Inyong ipinagkaloob
Mga taong may busilak na kalooban
malaking tulong ang inihandog
Nawa’y mabigyang pag asa muli
at muling makabangon
Bansang Pilipinas at mamamayang
nandoroon….

Aming dalangin nawa’y magising
Mga matang natutulog sa pagkakahimbing
Mga nakaupo sa gobyerno nawa’y mabigyang pansin
Unahin ang pagtulong hindi ang pansariling adhikain

Salamat Panginoon Kayo ang Aming gabay
Maprotektahan ang mga mahal namin sa buhay
Aming buhay muli namin sa Inyo’y iniaaalay
Pagmamahal Mo Panginoon ang aming pag asang taglay

Aking dasal para sa mga mamamayang Pilipino na nasalanta at naging biktima ng bagyong Yolanda…Ikinalulungkot ko ang mga pangyayari…Gabayan na po tayo nawa ng Panginoon. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s