Para sa iyo ito aking ama ni Eureka C.Bianzon

Kahit meron mang mumunting bagay
 na hindi tayo nagkasundo
Maraming namang mahalagang bagay 
ang natutunan ko sa’yo
Noon naiinis ako kapag sinusundo mo ako
Sapagkat panay ang pang aasar sa’kin ng 
mga kaibigan ko

Ngunit sa lahat ng mga bagay na ginawa mo
Kailanman ay walang makakahigit kung
ikukumpara
Lahat ng iyon paulit ulit na naaalala ko
Ako ay sadyang biniyayaan 
ng mapagmahal na ama

Mga bawat araw naaalala ko
habang ikaw ay nagmamaneho
tayo’y  nakikinig ng musika
Halos ng kantang kapanahunan mo
Lahat ay aking nabihasa

O kaysarap alalahanin mga bagay na magkasama
tayo
Lalo noong  ako’y namimingwit sa ating palaisdaan
Ikaw ang syang naglalagay ng pa-in sa bingwit na gamit ko
At sasalo din sa isda na aking kinatatakutang hawakan

At sa tuwing ako ay magluluto
Ikaw ang taga hiwa ng sibuyas na hawak ko
Kapag ako ay natatalsikan ng mantika sa piniprito ko
Ikaw ang syang magtutuloy at manonood na lamang 
ako

Lahat ng mga bagay natutunan ko sa’yo
Lalo na ang maging matatag sa bawat pagsubok
Ikaw na yata ang amang sobrang mapagmahal sa mundo 
ko
Kahit ako’y maypagkamatampuhin tiyak mapapatawa
mo na naman ako

Para sa iyo ito aking ama
Maraming salamat sa bawat ala ala
Balang araw makakasama di kita
Kayo ng aking ina at muli tayo ay magkakasama
sama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s