“Magsasaka” ni Eureka C. Bianzon

Pananatili sa ilalim na sikat ng araw
Kasama ng tanimin at kanyang kalabaw
Kahit abutin pa ng ulan at langit na mapanglaw
Magsasaka ay nagbubungkal padin sa
lupang ibabaw
 
Binhing itinatanim tulad ng inspirasyon
Sa’ting mga isipan
Magsasaka ay hindi napapagod sa
Pagpaulan ng butil ng kabutihan
Mula sa tyaga sa kalaunan ay ating kakainin
Tulad ng aral ng pagsusumikap na ibinahagi sa atin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s