“Para sa Naaapi at Nang-aapi” ni Eureka C. Bianzon

Taong nananahimik sa kinasasadlakan
Hinahayaan lamang na pagkatao ay
Hamakin at yurakan
Sapagka’t sa sarili ang turing ay mangmang
Walang karununga’t iba ay hindi
Mapapantayan
 
Yaong mga mayabang na akala mo
Kung sino
Kung umasta ay mas malaki
Pa sa bola ang ulo
Animo’y walang kahinaa’t patuloy
Ang paghamak sa kapwa tao
Hindi lamang nalalaman na
May mga matang nakatitig dito
 
Sa mundong ibabaw walang mangaapi
kung walang paaapi
Ikaw ay nilikha ng may kalayaan
Mula sa iyong mithiin at mga labi
Kung patuloy mo silang papayagan
Na ikaw ay yurakan
Ito’y patuloy pang gagawin
Sa iba pang matatagpuan
 
At para sa taong kung umasta
Ay walang kaubusan ang yaman
Hindi yan madadala sa huling
Hantungan
Lahat tayo ay pantay pantay
At ang huling paghatol ay sa kabilang
buhay
 

One thought on ““Para sa Naaapi at Nang-aapi” ni Eureka C. Bianzon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s