“Borrowed life” by Eureka C. Bianzon

If we're taking care all of those things we borrowed from our fellow men How about this temporary life we borrowed long time from heaven Life which will be taken and we will be returning one day But, what if it has full of scratches and endless dismay? Borrowed life must remain healthy and strong … Continue reading “Borrowed life” by Eureka C. Bianzon

“Buhay na Hiram” ni Eureka C.Bianzon

Kung ang mga bagay na hiram ay ating iniingatan Ganun din ang buhay na pansamantalang hiram lamang Ito'y babawiin at ating isasauli sa kalaunan Ngunit paano kung ito ay puno ng   gasgas at problemang hindi masolusyunan Buhay na hiram ay pinanatiling matibay At tayo ang syang mag iingat sa Hiyas nitong taglay Unos dumarating … Continue reading “Buhay na Hiram” ni Eureka C.Bianzon