“Borrowed life” by Eureka C. Bianzon

If we’re taking care all of those things we borrowed from our fellow men
How about this temporary life we borrowed long time from heaven
Life which will be taken and we will be returning one day
But, what if it has full of scratches and endless dismay?

Borrowed life must remain healthy and strong
And we humans are the ones who could keep
The sheerness of our souls
Detrimental things come and obstacles may never end
Yet we are the ones who could lift it up
In our way to heaven

There’s a chance to heal our wounded life
There’s still a chance to make things right
From those dire desires
This is now, not tomorrow nor day
After tomorrow
For no one knows on this day will be the last
Day of our souls

“Buhay na Hiram” ni Eureka C.Bianzon

Kung ang mga bagay na hiram ay ating iniingatan
Ganun din ang buhay na pansamantalang hiram lamang
Ito’y babawiin at ating isasauli
sa kalaunan
Ngunit paano kung ito ay puno ng
  gasgas at problemang hindi masolusyunan

Buhay na hiram ay pinanatiling
matibay
At tayo ang syang mag iingat sa
Hiyas nitong taglay
Unos dumarating gayundin ang pagsubok na walang humpay
Ngunit sa kabila ng ito buhay ay
Iingatan para sa kabilang buhay

May pag-asa pa para lunasan ang
Mga gasgas na tinamasa
May panahon pa para itama ang
Mga maling nagawa
Ito ay ngayon hindi bukas o sa makalawa
Sapagkat hindi natin alam kung
Ang buhay na hiram ay babawiin na

-mypenandsoul