“Cabalen dakal a salamat” nang Eureka C.Bianzon

“Cabalen dakal a salamat” nang Eureka C.Bianzon (written in Kapampangan,dialect of Central Luzon,Philippines)

Ing cacung isipan miglayag ya queng angin
Singbilis neng alun queng dagat,casaquit ng apansin
Ngeni acaquit que ing salita queng bawat adaranan cu
Kung macananu ya mipalapit ing
Cabalen queng pusu cu

Maluat anak cu pa,Cabalen na cu dinagul
Adanas que ing simpleng bu’ay mimipi ampong sasaklu
Dinagul cu ating respetu queng pengari ampong aliwang tawu
Magmanu patye daratang bale patye “pu” “opu” ali ya menalis ca cu

Ing tutu’ ali cu makapagsalitang deretsu
“Ali me bage magsalitang capampangan” sasabyan dareng tawu’
Ayisip que namu sulat queng papel ing kilub ning pusu cu
Cabalen dakal a salamat dinagul cu kayabe kayu

“My 1st ever Kapampangan poem”

……………………………………………………

Ito po yung translation sa mga nais pong maintindihan

“Cabalen,Maraming Salamat”

Ang aking isipan ay naglayag sa hangin
Singbilis ng alon sa dagat,kayhirap na mapansin
Ngayon natatanaw ko ang bawat salita sa aking dinaraanan
Kung paano naging malapit sa puso ko ang Cabaleng Kapampangan

Simula bata pa ako,Cabalen na akong lumaki
Naranasan ko ang simpleng buhay naglalaba’t nag iigib
Lumaki akong may respeto sa’king mga magulang gayundin sa ibang tao
Magmano kapag dumating ng bahay,sagot ng po at opo ang kinalakhan ko

Sa totoo lang hindi ako makapagsalita ng deretso
“Hindi mo bagay magsalita ng kapampangan” yan ang sinasabi ng mga tao
Naisip ko na lamang na isulat ang nasa puso ko
Cabalen,Maraming salamat ako’y lumaki ng kasama kayo….

One thought on ““Cabalen dakal a salamat” nang Eureka C.Bianzon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s