“Bote’t dyaryo”

Katawang hapo nakalapat sa papag na kawayan
Ipapahinga na ang katawang sa maghapong sa init ng araw ay nakipagsabayan
Kumita na at naiuwi ang ilang singko kahit kakarampot lamang
Mahalaga’y may pambili ng pagkain upang tiyan ay mabigyang laman hanggang kinabukasan

Sa pagtilaok ng manok dama padin ang hapong katawan
Tila ayaw pang bumangon pinipilit ang mga mata’y buksan
Mag iinit ng tubig gamit ang panggatong na kawayan
At magtitimpla ng kape upang tiyan ay mainitan man lang

Handa na naman sa isang araw na pakikibaka
Tulak ang karitong bote’t dyaryo
ang dala dala
Sa iilang boteng nakokolekta siya ay tila masaya na
Sapagkat ito’y katumbas ng bawat singko na ihahain sa hapag para sa kanyang pamilya

Makaraos sa maghapon ang tanging minimithi
Mabigyang laman ang tiyan kahit man lang bigas ay may pambili
Sa pakikibaka sa araw araw siya’y hindi tumitigil
Dala ang bote’t dyaryo na sa kanyang buhay ay malaking silbi

“Bote’t Dyaryo”

Artwork & Poem ©️eurekarobey /mypenandsoul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s