“I have the bestest man” by Eureka C. Bianzon

I drew your image with my favorite pencil

I composed & sang for you a song with my favorite guitar

I wrote for you a poem with my favorite pen

I made a wish for you staring on my favorite star

 

 

Your image is the most perfect for me

Though I know that I don’t draw professionally

The song I composed for you made me so teary

For every lyric I carved means so

Much to me

 

When I write a poem for you it makes me

Feel so happy

It gives me the sense of calmness when

My day ain’t easy

And you, my favorite person who

Gives me comfort and security

Knowing that I have the bestest man

That God has given me

 

 

“No matter how far the miles” by Eureka C. Bianzon

When you held my hands

You held my heart too

I just couldn’t understand

What made me fall in love with you

 

I always spend my time

Thinking all about you

Things that came between us

When you made my dream come true

 

 

No matter how far the miles

That separates me from you

I will always live my life with a smile

For I know that time will come

That I’ll be spending the rest of my life with

YOU’

 

 

“ONE TRUE LOVE” by Eureka C. Bianzon

Long distance is just two words for me

They said it has all forms of adversity

Yet no matter how the people would tell

Me that it’ll bring difficulties

In the relationship that we are having

Right now

For me everything will be so easy

 

I have you, and you have me

You have my heart, and I have your heart as well

I cherish all of our wonderful memories

As long as we have our “ONE TRUE LOVE”

This all that matters to me

 

 

 

 

 

“Loving you” by Eureka C. Bianzon

Since the first time that we met

I knew that there was something

So special about you

Loving you was the decision

I never regret

For I knew that I was born for you

 

 

You have given me alot of dreams

You have given me the aspiration,as it truly seems

That you’re the better half of my soul who could

Ease my fears

The one who could erase my weariness and

Wipe away my tears

 

“I couldn’t ask for more” by Eureka C. Bianzon

You have changed my life completely

You show your love in so many ways

I can’t define my feelings exactly

You always make me feel important

In every moment of a day

 

I thank God for giving you to me

With whom I look forward to offer

A wonderful family

I couldn’t ask for more of what you could give

Darling knowing you is the best thing

That ever happened to me

 

May panahon pa upang sila ay mahagkan ni Eureka C. Bianzon

Isinilang ka ng puno ng kagalakan

Ngiti sa labi ng iyong mga magulang ay nahagkan

Ikaw noon ay mumunting anghel na nakakahalinang pagmasdan

Kinasasabikang hawakan na halos ay ayaw nang bitiwan

 

Unti unti ikaw ay lumalaki na

Sinimulan mo na din gumuhit kahit na ang magbasa

Aral mula sa iyong mga magulang ay iyong nabibihasa

Ikaw ay nagging magalang at masunuring bata

 

Dumating ang panahon ikaw ay nakatuntong na sa

Mataas na paaralan

Unti unti mo nang nakikilala ang iba’t ibang

Ugali ng iyong mga kaibigan

Naramdaman mo na ding humanga sa iisang

Nilalang

Na hindi mo inasahan na mamahalin mo din

Gaya ng iyong mga kapatid at mga magulang

 

 

Ngayon ikaw na ay nakapagtapos at maayos na

Ang kinalalagyan

Abala na sa trabaho at nag ibang bayan

Hindi mo na mabalikan mga gawaing gustong gusto

Mong balikan

Sapagka’t iyong dahilan ikaw ay wala ng panahon

Upang mga ito’y gawin pa kinabukasan

 

 

Hindi mo naramdaman na bawat oras ay tumatakbo

Tuloy tuloy ang pagtanda ng mga magulang mo

Ngilid sa iyong kaalaman pag aaruga nila

Ay nananatili para sa’yo

Sa bawat araw at gabing ika’y iniisip at nasusulyapan

na lamang sa mga larawan mo

 

 

Ikaw ay babalik na sa lupang nakagisnan

Upang dalawin ang iyong mga kapatid at mga magulang

Ikaw ay asensado na halos mga nakagawiang bagay

Ay nalimutan

Ngunit iyong mga ala ala ay patuloy padin ibinabahagi

Sa iyo ng iyong mga naiwang mga magulang

 

Naramdaman mo ba ang pagpapabago mula sa kanilang

Pagmamahal

O dumagdag pa ito sa pagkasabik nila sa iyo ng

Pagkatagal tagal

Mga magulang ay hindi nakalilimot kailanpaman

Patuloy ka pa din ipagmamalaki at sasambiting

Paulit ulit ang iyong pangalan

 

 

Pangalan na kanilang naisip noon iyong kapanganakan

Pangalan ng kanilang minamahal kahit madalang

Na lamang na pagmasdan

Kung iyong nararamdaman ang tulang ito

May panahon pa upang sila ay mahagkan

Gaya nila na patuloy na  nagmamahal sa iyo sa

Mga panahong ikaw ay masaya at pansamantalang

Sila ay nalimutan 

 

“If I would die tomorrow” by Eureka C.Bianzon

If would die tomorrow I will write few words to say my farewells
Thanking God for everything
Thanking the people who molded my whole being

If I would die tomorrow I will take the last chance to view beautiful things
Faces of people I loved their smile which made me a happy being

If I would close my eyes at the last hours of my life
I will whisper to the wind
Please tell to the person who is reading this that I’m thanking him and her for everything