“Middle East”Bawat ala ala ni Eureka C.Bianzon

Noon ang akala ko kapag sinabing middle east disyerto agad
Ni kailan man napakagandang  tanawin hindi ko naihangad
Ngunit ng pagkalipas ng ilang buwan simula ng ako’y dito napadpad
Magagandang tanawin ang sa’kin ang syang bumungad

Minsan ko din hiniling sa itaas na gabayan ako habang tinatahak ang lugar na ito
Sapagka’t ako’y salat sa wikang kaalaman na sinasambit dito
Nang kalaunan aking nabihasa ang bawat salita kahit pa minsan ako’y nalilito
Ngayon ako ay eksperto na sa pagbilang gamit ang kanilang salita simula isa hanggang libo libo

Kahit saan pala mapadpad ang bawat tao
Hinding hindi bibiguin ng Maykapal kung ang pananampalataya ang kaakibat nito
Mga salita,kilos man ay napakahirap intindihin sa bawat tao
Kayang kayang pakisamahan  kung isasa isip at isasapuso

Sambit ko noon sa aking sarili hanggang kailan kaya  ako sa lugar na ito
Nang kalaunan parang gusto ko na muna manatili dito
Bawat ala ala syang aking ginugunita
Lalo na ang mga masasayang sandali na ang aking mga alaga at malapit na kaibigan ay kasama

image

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s