“Siya’y malapit ko ng makasama” ni Eureka C. Bianzon

Nalalapit na ang aking pag alis

Patungo sa aking tunay na minamahal

Kagalakan ay nadaramang labis

Pagkainip sa bawat araw na daratal

Sadyang kay bait ng tadhana

sa paghihintay kami na’y muling magkikita

siya’y malapit ko ng makasama

at hindi na iisiping muli ang magkahiwalay pa

-mypenandsoul

One thought on ““Siya’y malapit ko ng makasama” ni Eureka C. Bianzon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s