Ang nakikita mo minsan taliwas sa iyong inaakala

Hindi lahat ng nakikita mong nakangiti sa larawan ay masaya Hindi din naman lahat ng nakikita mong nakasimangot ay suplada Sadya talagang sa mundo bawat bagay ay mahiwaga Ang nakikita mo minsan taliwas sa iyong inaakala Hindi lahat ng may magarang kasuotan ay masasabing mayaman Hindi din naman masasabing ang tao ay mahirap kung palaging … Continue reading Ang nakikita mo minsan taliwas sa iyong inaakala