Ang nakikita mo minsan taliwas sa iyong inaakala

Hindi lahat ng nakikita mong nakangiti sa larawan ay masaya
Hindi din naman lahat ng nakikita mong nakasimangot ay suplada
Sadya talagang sa mundo bawat bagay ay mahiwaga
Ang nakikita mo minsan taliwas sa iyong inaakala

Hindi lahat ng may magarang kasuotan ay masasabing mayaman
Hindi din naman masasabing ang tao ay mahirap kung palaging nakikitang naglalakad sa daan
Hindi mo malalaman kung iyo lamang pagmamasdan
Bawat bagay ay inaalayan ng panahon para mapatunayan

Gaya ng buhay hindi mo malalaman ang kahulugan kung hindi naranasan
Hindi mo masasabing kaysarap maging mahirap kung ikaw ay nagsimula sa yaman
Lalo mong mamahalin ang bawat mumunting bagay
Na iyong inalayan
Hindi lang ng sulyap kundi iyong kinilala pagkatapos pagmasdan

©mypenandsoul.com

(c) mypenandsoul author
Eureka Bianzon Robey

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s