Sa Paglipas ng Bawat Bukas

Bawat araw na dumarating dumaragdag ang ating mga pasanin
Magmula pagkamusmos  hanggang sa magkaisip
nag iiba ang daigdig
Nagiging sabik sa mga bagay, maging sa propesyong kukuhain
Magkakatitulo , aasenso’t magiging tanyag , dumarami ang tungkulin

Lunes hanggang biyernes abala sa mga pangkasalukuyang trabaho
Gayundin sa pagdating ng sabado sa pagpaplano kapag natapos ito
Paulit ulit na kagawian sa pang araw araw ating natatanto
Bawat araw, bawat bukas lumilipas ng hindi natin maihinto

Ngunit sa paglipas ng bawat bukas , tayo ay tatanda
Mararangyang kagamitan at kasuotan malilimot din sa ala ala
Hindi na papansinin kaanyuan maging postura
Ang nasa isip na lamang ay paano mapagtitipon tipon ang nabuong pamilya

Lilipas ang panahon bawat materyal na bagay ay hindi na mahalaga
Ang palagi na lamang ibinubuklat ay mga larawan sa nakalipas at  halos kupas na
Pagmamasdan na lamang ang alon sa dagat na noon kahit languyin ay kayang kaya
Ngunit sa paglipas ng araw sa pagtanda pagmamasdan sa lamang ang ibon sa paglipad
Habang tinatanaw ang kalangitang naaabot pa ng mga mata
mypenandsoul.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s