Pagpapatawad

Bawat haplos ng hangin sa aki’y bumabatid
Mga bagay na aking nagawa na pawang pagsisisi ang bahid
Mga nakaraang pagkakamali’y aking nais ituwid
Sa bagong buhay na biyaya ng Maykapal kasama ang aking iniibig

Kanyang pagpapatawad aking hiniling noon pa man
Bago ko matanto ang tunay na kasiyahang aking kinasasadlakan
Aral sa aking buhay sadyang aking natutunan
May pagpapatawad sa bawat pagkakamali kung buong pusong pagsisisihan

Dasal ang aking palaging sambit para sa aking nasaktan
Nawa’y puso’y magkaroon ng humpay na katahimikan
Kasiyahang aking nadarama sa kasalukuyan nawa’y maramdaman
Haplos mula sa Maykapal ay maging dulot upang sakit ay maibsan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s