Tanging mga magulang ang nais makapiling at makasama

Noong ako ay musmos palang , ako’y walang hinanap madalas kundi ang aking ama’t ina

Sa tuwing ako’y may dinaramdam ang unang pumapasok sa aking isipan ay ang aking inang mapag aruga

Sa tuwing ako’y may kinatatakutan , ang tanging hanap naman ay likod ng aking ama

Sa bawat unos ng buhay tanging mga magulang ang nais makapiling at makasama

Sa paglipas ng panahon, ako’y napakalayo na

Ni mahagkan sa yakap ni isa sa kanila ay hindi magawa

Sa tuwing darating ang hapunan , naiisip paano kung sila ang nag handa ng hapag kainan

Lalong kaysaya lalo na’t kung sila’y makakasama sa bawat usapan

Walang makahihigit sa bawat ngiti sa bawat pag sulyap

Madinig ang boses ng mga magulang hindi lang sa pangarap

Ang mainit na yakap sa bawat luhang pumapatak

Ay katumbas ng kalunasan sa sakit ng pusong may nakatarak.

©️mypenandsoul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s