Paalam Tiya

Walang katumbas ang kalungkutang nadarama

Kapag ang mahal sa buhay ay biglang nawala

Walang paalam na masasambit para sa isa’t isa

Ang mga maiiwan na lamang ay masasayang 

ala ala

Mga ngiti na sumasalubong sa kanyang mga mata

May mga kwentong hindi makakalimutan kahit kailan

Mga pagyakap at halik sa pisngi na nagmula

sa kanya

Katumbas ng bawat sandali na puno ng 

Kasiyahan

Isang tiyahin na mapagmahal,isang tiyahin

Na mapag -aruga

Minahal ng lahat, lalo ng kanyang mga anak

At asawa

Isang tiyahin na palangiti at malumanay

Sa kalooban ay  may busilak na taglay

Siya’y kapiling na ng May Lumikha

Hindi malilimutan ang  bawat gunita

Sa atin siya ay may magandang paksa

Paalam Tiya , mahal ka namin

Hanggang sa ating muling pagkikita

©️eurekarobey

I’ve found an Angel & a Friend

You’re voice sent from heaven caress my soul

I did not expect an Angel in my life will ever show 

I smile when you have me listen to your music

In my mind I find this moment  just so sweet

Each time I’m  by myself  in place so serene

Your music brings me to world I’ve never been

I can’t explain this happiness deep within

Thank You,in you I’ve found an Angel & a friend

©️eurekarobey