“Sa bawat pagpatak “

Buhos ng ulan tila walang batid na pagtila
Gaya ng mga matang lumuluha buhat sa pangungulila
Makulimlim na kalangitan may batid na kalungkutan
Gaya ng pusong nalumlumbay pagkatapos masugatan

Tinatanaw bawat punong panay ang pagsalo sa bawat patak
Gaya ng tao na na walang kasiguraduhan sa kanilang pag apak
Walang nakakaalam sa bawat araw na mga mata natin ay mulat
Mga unos dumarating ,  nagbibigay luha sa mga matang problema ay hindi mabuhat

Ngunit , ulan ay tumitila  pagsikat ng araw
Luha’y  titigil din sa pagpatak kapalit ay  masayang bagay na matatanaw
Liliwanag din ang kalangitan , bawat ibon muli ay mag aawitan
Gaya ng pusong humilom pagkatapos na masugatan

Tayo may mga puno na palaging sasalo  bawat pagpatak
Maniwala lamang na may Diyos na sasalo sa ating bawat pag apak
Siya lamang ang nakaka alam sa lahat ng panahon sa bawat landas na ating tinatahak
Mga unos dumarating,  maniwala lamang na may  kaagapay tayo sa bawat pagpatak
Mypenandsoul.com

(c) mypenandsoul author
Eureka Bianzon Robey

“Sa Iyo Diyos Ama na aking iniirog” ni Eureka C. Bianzon

Pagpupuring lubos ang aking maihahandog
Sa iyo Diyos ama na aking iniirog
Ikaw ang pinakadakila sa langit at lupa
Aking tinatanggap ng buong puso’t kaluluwa
 
Sa kalakhan ng Iyong pag-ibig sa akin
Nais kong Ikaw ay pasalamatan sa lahat ng aking mithiin
Ikaw ay nagbigay gabay at lakas ng kalooban
Ikaw ang nagligtas sa puso ko mula sa karimlan
 
Sa Iyo ko lubos na iniaalay aking mga tula
Mga paham na tanging nagmula sa Iyong mga salita
Aking panalangin na ako ay gabayan Ninyo
Sa aking mga itinatakda
Nang sa gayon ay mapausbong ang
Inspirasyon at pag –ibig na tanging sa
Iyo nagmula
 
Aking inaasam asam na  ang bawat tao
Ay mawalay ang pagkalumbay sa kanilang
Mga puso
Maihatid ang mga salitang aking
Inihahandog
Mula sa aking nabiyayaang buhay
Na Iyong ipinagkaloob