To my Daughter on Daughter’s Day

Artwork by Marilou Eureka Bianzon Robey

A Poem for Our Precious Trinity Ann on Daughter’s Day

Our precious , all we want is to hold you tight
To look at your face when you sleep at night
You are a wonderful child Trinity, My dear
So loved ,cared , secured behind a glass from fears

You are our sunshine , our light after the darkest night
You fill our lives with so much joy, and a world
So bright
I knew when you were born ,we would be proud of your name
In a sad world , with you the happiness in our hearts remain
You give us the colorful rainbow after a heaviest rain

Throughout your journey , We will guide your path
Both of your hands we will hold in time of dusk
We will be your mountain to shield you from storms
Daddy & I will be here to remind you to keep your faith strong

©️ my-pen-and-soul by Marilou Eureka Bianzon Robey , published author of My Pen & Soul, book is now available on Amazon,Lulu,Bookemon

I always want to be with you

Here you are sleeping between my arms

While I look out the window and see the stars

Wishing that from you I will never be far

For I always want to be with you my little star

I can hear your breathing like music to my ears

I always want to be with you so I can listen to your fears

You’re my life,my dear child ,my dear

I always want to be with you so I can wipe your eyes when they’re in tears

When I kiss your forehead it’s telling me

Mommy I want to be with you too wherever I may be

I always want to be with you so you can see me

As I grow older , I always want you right here beside me.

Mypenandsoul

Simula noong Isinilang kita

Sa tuwing ikaw ay gigising hagikgik muna ang aking madidinig
At kapag ikaw ay dinungawan  iyong namimilog na mga mata sa aki’y nakatitig
Ang iyong biglang ngiti ang siyang gumigising sa
aking isipan
Ako’y sumisiglang bigla kahit hapong katawan ay hindi pa nailapag sa aking higaan

Kapag tinititigan kita  puso ko’y ngumingiti sa saya
Labis na kagalakan iyong hatid sa akin simula noong
Isinilang kita
Iyong paghawak sa aking labi sa tuwing akap kita
Tila isang mahika hindi makapaniwala na sa ngayon ay kapiling ka

Aking pakiramdam na kaya kong lahat basta’t nariyan ka
Kaya kong kalimutan lahat , sa tuwing nakikita ka
Ikaw ang sikat ng araw sa aking bawat umaga
Saya ng aking kalooban , isang mahika buhat sa Lumikha.

Isinulat ni Eureka Bianzon Robey

“Dahil sa inyo mga anak” ni Eureka C. Bianzon

“Dahil sa inyo mga anak”
(Na aking kayamanan)
Tungkulin bilang ina aking ginampanan
Pinunan din ang tungkulin ng inyong ama ng kalaunan
Sa ating buhay kaydami mang pagsubok ang nagdaan
Ako’y nanatiling nakangiti at buo dahil sa inyo mga anak na aking kayamanan
Ang aking puso ay labis na nasisiyahan
Sapagka’t kayo ang aking mga anak
Pagmamahal ay napunan
Walang pagsubok ang aking hindi
Makakayanan
Sapagkat sa aking harapan kayo’y nakangiti at palaging nariyan
Sa tulong ng Maykapal aking pangarap para sa inyo’y matutupad
Kayo’y mananatili sa aking puso saan man ako mapadpad
Bilang ama’t ina ninyo pangako ako’y mananatiling matatag
Kasama ng pamilyang pagmamahal
Sa akin ay labis na inihatag

A requested poem
-mypenandsoul